zkratky & značky

beg beginning začátek
bet between mezi
ch(s) chain(s) řetízek
CC contrasting color kontrastní barva
dc double crochet dlouhý sloupek
dec decrease ubrat
dtr double treblecrochet dvakrát nahozený sloupek
hdc half double crochet polosloupek
inc increase přidat
lp(s) loop(s) smyčka(y)
MC main color hlavní barva
p picot pikotka
rem remaining zbývající
rep repeat opakovat
rnd(s) round(s) řada(y)
RS right side lícová strana
sc single crochet krátký sloupek
sk skip přeskočit
sl st slip stitch pevné oko
sp(s) space(s) mezera, vynechávka
st(s) stitch(es) oko(a), háčkovací prvek
tog together společně
tr treble crochet nahazovaný sloupek, nahodit sloupek
trtr triple treble crochet třikrát nahazovaný sloupek
WS wrong side rubová strana


Žádné komentáře:

Okomentovat