výrobní šarže (LOT)Šarže nemusí nutně být vojenská nebo policejní záležitost, může se týkat i oblasti ručních prací, a to dost podstatně.

Šarže je totiž výrobní várka, dávka, vsádka atd., zkrátka určité množství produktu vyráběného ve stejnou dobu, stejným způsobem a ze stejného materiálu. Taková šarže má (nebo přinejmenším má mít) stejné vlastnosti, popř. stejné vady. Jednotlivé šarže téhož výrobku se tedy v drobných jednotlivostech mohou vzájemně lišit a není to na závadu. Interval povolených rozdílů mezi šaržemi je u různých produktů různý.

Zatímco jednotlivé šarže vína se mohou lišt podle té které úrody té které vinice, výrobní šarže příze se budou lišit v především nuancích odstínu - a také se často liší. Proto je třeba brát v potaz nejen odstín konkrétní příze, ale i jejich šarži a raději koupit více příze než méně, dokoupit stejnou šarži je totiž velmi obtížné, pokud ne přímo nemožné.

V souvislosti s výrobními šaržemi se můžeme na etiketě příze setkat s výrazem LOT CODE (kód šarže) nebo DYE LOT (číslo barvení).

Žádné komentáře:

Okomentovat