granny (poloviční)Poloviční granny square (half-granny square) je jednoduchý a rychlý způsob, jak si mohou uháčkovat šátek i háčkařky-začátečnice.

Trojúhelník granny vychází z tradičního čtverce granny square, jak je patrné z následující fotografie.


Trojúhelník háčkujeme ze středu přepony, v každé řadě v obou cípech přidáváme vždy trojici dlouhých sloupků, ve vrcholu nad přeponou přidáváme dvě trojice oddělené dvěma řetízkovými oky.


0 Začínáme pěti řetízkovými oky spojenými do kroužku nebo magickou smyčkou.

1 (modrá): Háčkujeme zprava doleva: 4ŘO, 3DS do počátečního kroužku/smyčky, 2ŘO, 3DS do počátečního kroužku/smyčky, 1ŘO, 1DS. Na konci první řady práci otočíme a háčkujeme opět zprava doleva.

2 (zelená): 4ŘO, 3DS do krajové smyčky (tedy před první trojici DS předcházející řady), 1ŘO, 3DS+2ŘO+3DS do středové smyčky, 1ŘO, 3DS, 1ŘO, 1DS. Práci pět otočíme.

3 (červená): 4ŘO, 3DS do krajové smyčky, 1ŘO, 3DS, 1ŘO, 3DS+2ŘO+3DS do středové smyčky, 1ŘO, 3DS, 1ŘO, 3DS, 1ŘO, 1DS.

Háčkujeme stejným způsobem až do požadovaného rozměru šátku. Nezapomínejme, že s narůstající délkou šátku, roste i jeho hloubka.

Žádné komentáře:

Okomentovat