co & jak?


Pro přehled ABECEDNĚ několik anglických háčkovacích pokynů


bet between mezi
beg beginning začátek
CC contrasting color kontrastní barva
dec decrease ubrat
inc increase přidat
MC main color hlavní barva
rem remaining zbývající
rep repeat opakovat
rnd(s) round(s) řada(y)
RS right side lícová strana
sk skip přeskočit
sp(s) space(s) mezera, vynechávka
tog together společně
tr treble crochet nahazovaný sloupek, nahodit sloupek
WS wrong side rubová strana

Žádné komentáře:

Okomentovat